Mijn werkwijze

Mijn werkwijze is met open blik, aandacht, professionaliteit en compassie.

Mijn uitgangspunt; wanneer het niet goed gaat, is dit het startpunt voor verbetering.
Je hebt nog niet de middelen (kennis, inzicht, vaardigheden) om op voor jou passende manier
met je uitdagingen om te gaan.
Hoe het beter kan, dat ga je leren.

Het begint jouw verhaal, jouw beleving, jouw gevoel.
Wat speelt er echt.
Dat kan anders zijn, dan de hulpvraag zoals een ouder dat ziet.

Hoe jij de wereld ziet, welke overtuigingen en waarden je hebt.
Dat gaan we onderzoeken, stap-voor-stap.

We gaan we kijken hoe dit aansluit op jouw kwaliteiten, karakter en verlangens.
Zodat je inzicht krijgt in waarom je je voelt, zoals je voelt.
En meer zicht krijgt op wie je bent.

Voor jongerencoaching geldt; nog geen 18 jaar, dan is er altijd toestemming van ouders nodig.
Ouders zijn bij het intakegesprek aanwezig.

De boodschap van emoties
Elke emotie heeft een boodschap in zich; emoties geven informatie of iets bij je past of juist niet.
Emoties helpen je in balans te komen en werken als richtingaanwijzers.
Emoties zijn dus van vitaal belang voor het welzijn.
Mijn specialiteit is dat ik ook werk met de boodschap van emoties.
Hierdoor kan in korte tijd veel inzicht ontstaan en voortuitgang geboekt worden.

Heb je hierover vragen, stel ze dan gerust.

De stappen

Kennismaking en verkennen
Tijdens een vrijblijvend kennismakingsgesprek kijken we samen wat ik als kindercoach kan betekenen.

Het kan zijn dat de problematiek te omvattend is voor kindercoaching of dat je kind er niet open staat. Dan bespreek ik welke mogelijkheden er nog meer zijn.

Als het goed voelt en er wordt aan de basisvoorwaarden voldaan, dan plannen we een afspraak voor een intakegesprek.

Intakegesprek
Voorafgaand aan het intakegesprek stuur ik een intakeformulier. Nadat het retour is gestuurd, plan ik een intakegesprek in. Dit vindt bij voorkeur thuis plaats.
We beginnen met wat het beoogde einddoel is. Ook kijk ik naar de motivatie, leeftijd, vaardigheden, duur en problematiek.

Coachtraject
Na de intake zijn de coachsessie op locatie bij mij.
Ik werk met diverse werkvormen, aangepast op leeftijd en belevingswereld.

Tussentijds evaluatiegesprek
Na twee of drie sessies bespreken we de voortgang. Eerder kan natuurlijk ook.
Graag verneem ik of er iets verschuift, opent, meer ruimte komt of anders gaat.
De beleving van je kind (dus van jou over de coaching) is hierin leidend.

Afronding
Wanneer de vraag voor ondersteuning niet meer op de voorgrond staat, ronden we het traject af.
Er vindt een afsluitend evaluatiegesprek plaats, samen met ouder(s).
We bespreken of er nog behoefte is aan follow up afspraken en in welke vorm eventueel.

Lengte van het traject
Het aantal coachgesprekken dat je kind nodig heeft is vooraf moeilijk te bepalen. Dit hangt af van de problematiek, de intrisieke motivatie van je kind, wat haalbaar is en vaak ook van de betrokkenheid van de ouder(s). De ervaring leert dat een coachtraject gemiddeld vijf tot acht sessies duurt.

Als ouder ben je altijd in de gelegenheid om meer of minder coachsessies voor je kind af te nemen.
Dit ligt niet vooraf vast.


Locatie
De gesprekken vinden plaats op afspraak, bij mij aan huis in Rotterdam Overschie (Rotterdam Noordoever) of in Woerden.