Voor wie

Je merkt dat het niet goed gaat met je kind. Je kind verandert.
Je ziet het aan de houding, gezichtsuitdrukking, de stem, de energie.
Je mist het lachen, de stralende ogen.

Niet gelukkig en onbegrepen voelen kan zich op vele manier uiten;
piekeren, (faal)angstig worden, terugtrekken, onzeker voelen, chaos in het hoofd enz.

Als kindercoach ga ik in gesprek met jongeren en kijk ik naar de non-verbale signalen (houding, stem, mimiek). Ik haal veel informatie uit de emoties die spelen (boosheid, verdriet, ontevredenheid met zichzelf, eenzaamheid).
Ik onderzoek wat er op de achtergrond speelt.
Dit ga ik samen met de jongere ombuigen.

Mijn doel is jongeren de mogelijkheden geven om op een positieve manier naar zichzelf en de omgeving te kijken. Bij mij kun je terecht bij faalangst, somberheid, teruggetrokken gedrag, in zichzelf keren, rusteloosheid, eenzaamheid, gespannenheid.

Ik ga voor pret☀️gen

Nadine
Kindercoach

Rotterdam