Wegen naar zorg

Thuis

Ga een open gesprek aan met je kind. Wees een luisterend oor.
Jijzelf als ouder/opvoeder bent de belangrijkste persoon in het leven van je kind.
Je bent een voorbeeld voor je kind. Je kind wil gezien worden. Wil voelen dat je geïnteresseerd bent in zijn/haar leven en dat zijn/haar woorden veilig zijn bij jou.

Maak tijd voor een gesprek, luister zonder oordeel en onderbreek niet.
Je wil je gehoord en veilig voelen.

Het werkt niet om gelijk aan te geven wat je vindt.
Geen oplossingen, wel luisteren.
Eerst de basis van verbinding, er ‘simpelweg’ zijn voor de ander.
Erkenning dat je het moeilijk gaat, doet al veel goed.


Wanneer je daarnaast ook hulp van professional wil zijn er meerdere routes te volgen :

Via de huisarts

De huisarts kan je gericht doorverwijzen naar een diverse hulpverleners zoals een orthopedagoog, of naar het wijkteam of naar jeugdzorgaanbieders. Vraag na of er wachtlijsten zijn en de mogelijke duur hiervan.   

Centrum voor Jeugd en Gezin of GGD

Het centrum voor Jeugd en Gezin CJG biedt opvoed- en opgroeihulp voor ouders en kinderen tot 18 jaar in de regio Rijnmond. Bij het CJG Rijnmond werken jeugdartsen, (dokters)assistenten, (ortho)pedagogen, jeugdverpleegkundigen en andere deskundigen die zich inzetten voor het gezond en veilig opgroeien van je kind.

CJG.nl – Opvoeden.nl

CJG Rijnmond kan je 7 dagen in de week 24 uur per dag bereiken, via whatsapp of mailen. Ook geven ze telefonisch advies tijdens kantooruren.

CJG Rijnmond – Ouders

CJG Rijnmond biedt ook informatie over het aanbod van sociale vaardigheidscursussen en opvoedcursussen. Een groot deel van deze cursussen is gratis. Of dit voor jouw kind ook is, is afhankelijk van de woonplaats en soort cursus.

Cursus – CJG Rijnmond

Diverse organisaties die kinderen ondersteunen in Woerden :
Home | GGDrU
Woerden – Youké locaties (youke.nl)
Meer info : WoerdenWijzer

Organisaties die sociale vaardigheidscursussen bieden

Er zijn ook organisaties die sociale vaardigheidscursussen en trainingen bij faalangst e.d. aanbieden. De meeste zijn kostenloos. Het is afhankelijk van je woonplaats en de soort cursus of er eventueel kosten voor zijn.
Regio Rotterdam:

Gratis cursussen bij psychische klachten | Indigo (indigowest.nl)

Mentaal gezond voor jezelf – Avant sanare

Regio Woerden

Gezin & Opvoeding – Kwadraad

Via school

Iedere school heeft medewerkers die als (extra) taak hebben hulp en ondersteuning te bieden voor jouw kind. Het gaat dan over problemen die niet over het onderwijs zelf gaan, maar bijv vanwege een lastige situatie thuis of ingrijpende gebeurtenissen.
Medewerkers die persoonlijke ondersteuning en hulp bieden zijn o.a. de mentor, de schoolmaatschappelijk werker (SMW-er), (ortho-)pedagoog, de Intern begeleider in het basisonderwijs (IB-er)/ of zorgcoördinator in het voortgezet onderwijs.
Je kind kan je vertellen wie zijn/haar mentor is en je kan de school bellen voor contact met de SMW-er, orthopedagoog of IB-er/zorgcoördinator.
Iedere basisschool heeft een Multidisciplinair Overleg (MDO). Iedere school in het voortgezet onderwijs heeft een Zorg- en Adviesteam (ZAT). Wanneer je als ouder hier toestemming voor geeft, kan je kind in dit overleg besproken worden. De SMW-er of IB-er bespreekt dit vooraf met jou als ouder. Er nemen vaak meerdere professionals deel aan een MDO of ZAT. Meer informatie kun je bij de school vragen.

Professionals die niet in dienst van zijn de school en die hulp bieden :

Schoolmaatschappelijk werk (SMW).
De schoolmaatschappelijk werker biedt kortdurende ondersteuning en begeleiding bij problemen thuis. De SMW-er kan doorverwijzen naar het wijkteam en andere vormen van hulpverlening. Een SMW-er neemt meestal deel aan het zorgoverleg op school.
N.B. Soms is een SMW-er in dienst van de school, soms in dienst van een andere organisatie zoals bijvoorbeeld een welzijnsorganisatie. Zij maken integraal onderdeel uit van de zorgstructuur.

Passend Primair Onderwijs (PPO), Samenwerkingsverband voor basisscholen in Rotterdam e.o.

Voor kinderen op de basisschool die hulp en ondersteuning nodig hebben op school in hun schoolloopbaan is er PPO (Rotterdam e.o). PPO adviseert voor een passende onderwijsplek of als een kind bijv ondersteuning in de klas nodig heeft.

Wie helpen mijn kind? – PPO Rotterdam


Koers VO in Rotterdam en de omliggende gemeenten

Voor kinderen in het voortgezet onderwijs die hulp en ondersteuning nodig hebben in hun schoolloopbaan is er Koers VO. Koers VO heeft als werkgebied de stad Rotterdam en de omliggende gemeenten.

Voor ouders – Ouder- en Jeugdsteunpunt Koers VO – Koers VO

Het wijkteam – Rotterdam

Het wijkteam bestaat uit meerdere professionals en wordt ingezet wanneer er meerdere (grote) problemen spelen bij een kind of gezin. Het wijkteam zorgt indien nodig voor de doorverwijzing naar gespecialiseerde hulp.

Voor een gezin kijkt een gezinscoach naar de gezinssituatie en bepaalt samen met het gezin wat nodig is. De gezinscoach:

  • denkt mee over mogelijkheden binnen de (jeugd)hulpverlening
  • kan korte hulptrajecten inzetten
  • draagt binnen het vrijwillig kader zorg voor een passend hulpaanbod

Als ouder kan je niet direct contact opnemen met het wijkteam. Dit gaat altijd via een professional, zoals de huisarts, CJG, SMW-er, PPO/Koers VO, vraagwijzer van de gemeente, welzijnsorganisaties of andere professionals in de zorg, op school of in de wijk.

Wijkteams | Rotterdam.nl

Een kindercoach

Een kindercoach biedt preventieve hulp; hulp ter ondersteuning bij normale opvoed- en opgroeiproblemen. Een kindercoach kan ervoor zorgen dat problemen niet uit de hand lopen. De hulp door een kindercoach wordt niet vergoed door de gemeente of ziektekostenverzekering.
De hulp is nabij, toegankelijk en op hulp- of ondersteuningsvraag van je kind afgestemd.
Een kennismakingsgesprek met een kindercoach is altijd mogelijk. Een kindercoach zal aangeven wat zij of hij voor je kan betekenen.